معاون پژوهشی بسیج دانشجویی خراسان رضوی از ایجاد تیم های تخصصی دانشجویی عارضه یاب صنعت خبر داد.

صادق حسنی مقدم در گفتگو با بصیر سبزوار،با اشاره به نیاز استفاده از ظرفیت دانشجویان در حال تحصیل برای توسعه صنعت کشور اظهارداشت: گروههای تحصصی عارضه یاب با همکاری بسیج مهندسین تشکیل شده است که و از این ظرفیت در راستای تشخیص و معایب صنایع نیمه تعطیل استفاده خواهد شد.

 

وی با بیان اینکه این تیم ها با استفاده از توان بسیج مهندسین استان به کارخانه ها و صنایع نیمه تعطیل مراجعه خواهند کردتصریح کرد: از این طریق دانشجویان در حال تحصیل با روش های کاربردی آشنا خواهند شد و می توانند ایده های خود رابا صنعتگران به عمل تبدیل کنند.

 

حسنی مقدم با اشاره به اینکه مراجعات این تیم ها به صنایع نیمه تعطیل و تعطیل خواهد بود خاطر نشان کرد: از این طریق می توان عیوب مربوط به عدم آشنایی صنعت گران به علم روز را جبران کرد و همچنین این امر با عث کاربردی کردن آموزش های تئوری دانشجویان خواهد شد.

 

 

معاون علمی پژوهشی بسیج دانشجویی خراسان رضوی با بیان اینکه برای ایجاد تحول باید در نگاهایمان به دانشجو و جوانان تغییر ایجاد کنیم تصریح کرد: اعتماد به نسل جوان در کنار تجربه های افراد می تواند سبب تحول در چرخ تولید کشور شده و سرعت ان را افزایش دهد.

 

وی آشتی صنعت و دانشگاه را نقطه عطفی در پیشبرد تولیدات بومی دانست و ادامه داد: می توان این گام های کوچک را در جامعه فراگیر کرد و از این طریق رابطه صنعت و دانشگاه را به طرف کاربردی کردن اموزش ها پیشبرد.

 

انتهای پیام/