فرماندار ویژه سبزوار گفت: دشمنان به دنبال ایجاد گسست های اجتماعی برای نفوذ به کشور هستند.

 

به گزارش بصیرسبزوار،احمد برادران در جمع خبرنگاران و با اشاره به نقشه های دشمنان برای نفوذ به کشور اظهارداشت: حوزه مسائل فرهنگ هدفی است که دشمنان انتخاب کرده اند و سعی دارند با ایجاد گسست های اجتماعی از طریق ازبین بردن فرهنگ را نفوذ خود را به کشور هموار کنند.

 

وی با بیان اینکه ایجاد یاس در بین جامعه و ناکارآمد نشان دادن حکومت اسلامی از نقشه های دشمن برای سست کردن پایه های نظام است تصریح کرد: علما و روحانیون نقش بسیار موثری در جذب جوانان و نشان دادن راه دارند.

 

برادران با اشاره به حضور روحانیون در عرصه های مختلف پیشرفت کشور تاکید کرد: هردر هر منطقه که روحانیون حضور پیدا کرده اند توفیقات بسیاری دیده شده است و این امر تنها اختصاص به مسائل دینی نداشته که در حوزه های عمرانی و زیر ساختی نیز نقش روحانیون به وضوح قابل مشاهده است.

 

فرماندار سبزوار به تحصیل بیش از ۳۵ هزاردانشجو از نقاط مختلف کشور در سبزوار اشاره کرد و خاطر نشان کرد: حضور این تعداد دانشجو ظرفیت بسیار مناسبی برای انتقال فرهنگ و سنن سبزوار به عنوان خواستگاه اولن حکومت شیعی در کشور می باشد.

 

وی همچنین با بیان اینکه ۲۶درصد از جمعیت شهرستان در روستا ها سکونت دارند تصریح کرد: ارتباط هرچه بیشتر علما و جامعه ظرفیت بسیار بزرگی است که باید ادر تمام نقاط شهرستان استفاده شود.

 

انتهای پیام/