نماز عارفانه رزمندگان الحشد الشعبی زیر آتش سنگین تک تیراندازهای داعشی.

نماز زیر آتش تک تیرانداز های داعشی

برای پیروزی رزمندگان اسلام دعا کنید