صفر پور در مدت مسئولیت خود در سبزوار علاوه بر تلاش فراوان برای ساماندهی و ترتیب و نظام بخشی به اوضاع موقوفات و مدیریت اوقاف شهرستان و گسترش فعالیت‌های فرهنگی اوقاف توانست به‌رغم فشارهای زیاد سرکیسه درآمدهای موقوفات را برای ریخت‌وپاش‌های به‌دوراز نیات واقفان تنگ کند.

مراسم تودیع محمد صفر پور، رئیس پیشین اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سبزوار و معارفه نیساری رئیس جدید این اداره با حضور فرماندار سبزوار و معاون سیاسی وی در سکوت برگزار شد.

در این مراسم که گویا به‌عمد از دعوت خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های شهرستان در آن خودداری شده بود از زحمات محمد صفر پور که پس‌ازاین به‌عنوان رئیس اداره اوقاف شهرستان طرقبه شاندیز خدمت خواهد کرد به‌صورت زبانی و تعارفی تشکر شد.

گفتنی است صفر پور در مدت مسئولیت خود در سبزوار علاوه بر تلاش فراوان برای ساماندهی و ترتیب و نظام بخشی به اوضاع موقوفات و مدیریت اوقاف شهرستان و گسترش فعالیت‌های فرهنگی اوقاف توانست به‌رغم فشارهای زیاد سرکیسه درآمدهای موقوفات را برای ریخت‌وپاش‌های به‌دوراز نیات واقفان تنگ کند.

وی همچنین تلاش مؤثر زیادی در راستای افزایش درآمدهای اوقاف و احقاق حقوق موقوفات انجام داد که امید است در دوران ریاست نیساری نیز این رویه ادامه پیدا کند./سلام سربدار

l