سوالی که مطرح می شود این است که آیا این موضوع از سیاست های دولت پس از توافق هسته ای به شمار می رود؟! یا با تصمیم مدیریت شهری انجام شده است؟

پاک کردن شعار مرگ بر آمریکا از دیوار لانه جاسوسی آمریکا در سکوت خبری کامل انجام شد.

به گزارش صراط، و بر اساس اخبار منتشرشده، در روزهای اخیر شعارهای “شعارهای مرگ بر آمریکا” از دیوار های شهر تهران به تدریج پاک شده  و صبح دیروز این عملیات پاک سازی به دیوارهای سفارت سابق آمریکا (لانه جاسوسی) رسید.

گفته می شود این شعارها در هفته های گذشته بر روی دیوار لانه جاسوسی و دیگر نقاط تهران نوشته شده و به اصطلاح “مرگ بر آمریکای ۲۰۱۵” است.

هنوز ارگان یا مسئولی در این خصوص توضیحی ارائه نکرده است. خودجوش بودن این حرکت نیز اعلام نشده! با این وجود سوالی که مطرح می شود این است که آیا این موضوع از سیاست های دولت پس از توافق هسته ای به شمار می رود؟! یا با تصمیم مدیریت شهری انجام شده است؟

حتی اگر این اقدام را خودجوش و مردمی بدانیم، به نظر می رسد توضیح مسئولان مربوطه، درباره اینکه آیا ضوابطی برای نوشتن یا پاک کردن این شعارها وجود دارد یا خیر، ضروری است.

چه کسی شعار

چه کسی شعار

چه کسی شعار