امام جمعه ششتمد گفت: برخی انقلاب را رها کرده اند و تنها در فکر تصاحب حداکثریت مجلس هستند.

 

به گزارش بصیر سبزوار حجت الاسلام رمضانعلی ثباتی مقدم درمراسم گرامی داشت شهید رجایی و باهنر ویادواره شهدای کارمند سبزوار بااشاره به اصل بودن حفظ انقلاب اسلامی اظهار داشت: متاسفانه امزور برخی تنها در فکر کسب کرسی مجلس هستند.

 

وی با بیان اینکه شاهد برخی سیاسی بازی ها با مردم هستیم تاکید کرد: ایستادن ایران در قله اقتدار تنها به واسطه مقاومت مردم در برابر سختی ها و تسلیم نشدن در برابر دشمنان است.

 

ثباتی مقدم به میدان های مبارزه از ابتدای انقلاب تا کنون مانند جنگ تحمیلی،حوادث ترور و فتنه ها اشاره کرد و تاکید کرد: در فتنه ۸۸مردم با ولایت پذیری و اطاعت از رهبری آتش فتنه را خاموش کردند.

 

امام جمعه ششتمد به رفتار برخی از مسئولین اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه مشاهده میشود که برخی تنها دغدغه میز دارند و رفتاری دوگانه از خود بروز می دهند.

 

وی پایبندی به ارزش های انقلاب را از ویژه گی های بارز شهیدان رجایی و باهنر دانست و تاکید کرد: آنها زره ای از ارزش ها عدول نکردند و ما هم نباید برای خوشاند دشمن از مبانی اسلامی ایرانی خود عقب نشینی کنیم وآن را به نسل جوان و کسانی که حوادث انقلاب را ندیده اند انتقال دهیم.

 

ثباتی مقدم با بیان اینکه شهید رجایی بدون هیچ هراسی از نام دشمناناز ارزش ها انقلاب اسلامی دفاع نمود خاطر نشان کرد: متاسفانه برای بعضی از مسئولین که امروز بر سرکار هستند ارزش ها اهمیت خود را از دست داده است.

 

امام جمعه ششتمدبا اشاره به اینکه بی اهمیت جلوه دادن مسئله نماز و حجاب امروز سبب نارضایتی متدینین شده افزود: برای احیای این مسئله دولت باید از درون خانواده خود شروع کند و این ارزش ها را به جایگاه اصلی خود بازگرداند.

 

وی با تذکر در مورد نحوه استفاده از بیت المال در دستگاههای دولتی بیان کرد: متاسفانه برخی از روساء و مدیران فکر می کنند هر چه بیشتر از بیت المال استفاده کنند موفق تر هستند.

 

انتهای پیام/