مدیرکل داروهای طبیعی و سنتی سازمان غذا و داروگفت: ورود وزارت بهداشت در نظارت بر عطاری ها نیاز به شاخص مشخص دارد.

به گزار ش بصیر سبزوار،امیرحسین جمشیدی در جمع خبرنگاران با اشاره به لزوم نظارت بر عطاری ها، اظهار داشت: عطاری ها جز واحد های صنفی بوده و نظارت بر انها در حیطه وظایف اتاق اصناف می باشد.

 

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت در صدد است تا سازو کار نظارت بر این واحد ها را تدوین کند تصریح کرد: در صورتی که از ابتدا و هنگام صدور مجوز شاخص هایی را برای اعطا آن در نظر بگیریم بسیار راحت تر می توان مشکلات موجود را مرتفع کنیم.

 

مدیرکل داروهای طبیعی و سنتی سازمان غذا و داروبا اشاره به اینکه بسیاری از مردم مایحتاج خود را از این عطاری ها تامین می کنند تاکید کرد: باید به سمتی پیش برویم تا فضای عطاری ها به سمت علمی شدن حرکت کرده وبتوان با اطمینان از این مراکز خرید کرد.

 

جمشیدی با بیا ن اینکه استفاده از طب سنتی در بسیاری از موارد می تواند جایگزین داروهای مدرن شود تاکید کرد: باید شاخص هایی در جهت فضای عطاری ها و مجوزهایی در مورد اقلام دارویی موجود برای فروش تدوین شود.

 

وی ادامه داد برای نظارت بر عطاری ها و مراکز فروش داروهای سنتی می توان از معاونت غذا ودارو وزارت بهداشت به مسئله ورود کنیم و تصریح کرد: در حال حاضر این معاونت ها در استان ها مشغول به فعالیت می باشند.

 

مدیرکل داروهای طبیعی و سنتی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه میتوان با ایجاد مراکزی با نام دواکده به سمت علمی شدن ارائه داروهای سنتی پیش برویم خاطر نشان کرد: وزارت بهداشت در صدد ایجاد چنین مراکزی است که در گام اول نیازمند تدوین سازوکار نظارت و بازدیدهای مستمر واصولی است.

 

انتهای پیام/