صبح امروز و همزمان با چهارمین روز از هفته دولت کلنگ خط انتقال گاز سبزوار جوین اسفراین به زمین زده شد.

به گزارش بصیر سبزوار،مجری طرح خطوط لوله سراسری کشور در این مراسم با اشاره به اهمیت این خط انتقال اظهار داشت: خط انتقال ۳۰اینچ سبزوار به اسفراین حلقه اتصال بین خطوط انتقال جنوب و خط انتقال شمال را کامل خواهد کرد.

 

مجیدرضا جانسریان با بیان اینکه طول این خط ۸۰کیلومتر خواهد بود بیان داشت: ۴۶ کیلومتر ابتدایی طرح ۳۰اینچ قطر خواهد داشت و در ادامه با لئله گذاری ۲۰اینچی به خط انتقال ۱۰اینچ شمالی کشور متصل خواهد شد.

 

وی با بیان اینکه مدت زمان تکمیل شدن طرح ۱۴ماهه خواهد بود تصریح کرد: در ۸ماه ابتدایی کار انتقال گاز به مجتمع فولاد سبزوار به پایان خواهد رسید.

 

جانسریان هزینه اجرایی طرح را ۳میلیون و ۷۰۰هزار یورو عنوان کرد و ادامه داد: طرح مکانیکال پروژه تا یک ماه آینده آغاز به کار خواهد کرد و در ۶ماه آینده نیز کوه میانی دو شهرستان برای انتقال شکافته خواهد شد.

 

وی حجم انتقال گاز این خط را معادل ۲۵میلیون متر مکعب اعلام کردو بیان داشت: با این حجم می توان پروژه های صنعتی آینده را نیز تغذیه کرد.

 

مجری طرح خطوط لوله سراسری کشورهمچنین به لزوم گازرسانی به روستاهای در مسیر این خط انتقال اشاره کرد و افزود: ۶روستا از در بخش مرکزی سبزوار در مسیر خط انتقال قرار گرفته اند که با همکاری شرکت گاز منطقه ای و پیمانکاران تمامی روستا ها از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

 

فرماندار سبزوار نیز در مراسم کلنگ زنی این پروژه را به عنوان زیرساختی مناسب برای توسعه شهرستان دانست وخاطر نشان کرد: هزینه این طرح در قسنت اجرایی آن در سبزوار معادل ۱۳۰میلیارد تومان خواهد بود.

 

احمد برادران با بیاناینکه در شاخص گازرسانی در بخش مرکزی ۶۳ درصد است اظهارداشت: شاخص گازرسانی در مناطق ششتمد رقم پایینی است که امیدواریم با کلنگ زنی طرح گازرسانی به ۶روستای این بخش به حد مطلوب نزدیک شویم.

 

انتهای پیام/