مدیر اداره عشایری جهاد کشاورزی سبزوار گفت: 20درصد از گوشت قرمز مصرفی شهرستان توسط عشایر شهرستان تولید می شود.

محمد نبوی در گفتگو با بصیر سبزوار با بیان اینکه عشایر شهرستان سهم عمده ای را در تولید غذایی شهرستان برعهده دارند اظهار داشت: ۲۰ درصد از ۹۰۰تن گوشت قرمز مصرفی شهرستان توسط این قشر تولید و در بازار به فروش میرسد.

 

وی با اشاره به ابنکه این رقم برای عشایر سایر مناطق کشور از ۱۵در صد عبور نکرده است تصریح کرد: اقدامات ابتکاری اداره عشایری سبزوار در اجرای طرح زنجیره گوشت قرمز تاثیر شایانی در افزایش تولیدات این محصول در شهرستان را داشته است.

 

نبوی با بیان اینکه طرح زنجیره ای گوشت قرمز به عنوان طرحی حمایتی در راستای ماندگاری و ایجاد درآمد برای قشر عشایری در شهرستان اجرا می شود خاطر نشان کرد: در زمانی که عشایر به علت نبود نقدینگی مجبور به فروش برخی از دام های سبک خود می شوند اداره عشایر با خرید تضمینی از فروش بی رویه دام جلوگیری کرده و احشام مورد نظر را به قیمت روز خریداری میکند و در اختیار عشایر قرار می دهد.

 

وی با بیان اینکه ۶۰درصد قیمت دام در به صورت نقدی پرداخت خواهد شد ادامه داد: ۴۰درصد نیز از قیمت به صورت علوفه در اختیار دامدار قرار می گیرد و از این طریق مشکلی نیز برای تهیه علوفه مورد نیاز دام به وجود نیاید.

 

رئیس اداره عشایری جهاد با یان اینکه آب مهم ترین عامل ماندگاری عشایر و ایجاد تولیدات می باشد تصریح کرد: خوشبختانه و درحال حاضر هیچ یک از مناطق عشایری شهرستان بدون آب نمی باشند.

انتهای پیام/