فرماندار سبزوار گفت: سبزوار در برخی از شاخص های توسعه از میانگین استانی عقب تر است.

 

به گزارش بصیر سبزوار،احمد برادران در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان با اشاره به اعتبارات ماده ۱۸۰اظهار داشت: باید این اعتبارت به گونه ای برنامه ریزی شود تا بتواند به کاهش این عقب ماندگی کمک کرده و شاهد اتمام پروژه ها نیمه تمام شود.

 

وی با بیان اینکه ۲۲۰ پروژه نیمه تمام درسبزوار وجود دارد تصریح کرد: مکانیزیم برنامه ریزی در تخصیص اعتبارات در اختیار شورای برنامه ریزی استان است و شهرستان ها تنها اختیار جابه جایی مبالغ را در حیطه یک سرفصل دارند.

 

برادران با اشاره به اطلاع بیشتر مدیران شهرستانی از وضعیت بومی و پروژه های در حال اجرا در شهرستان ها بیان داشت: دخالت بیشتر مدیران شهرستانی در برنامه ریزی اینگونه اعتبارات و تخصیص آن به طرح ها مورد نیاز کمک شایانی به رشد مناطق مختلف میکند.

 

وی همچنین به رشد نامتوازن برخی از مناطق به دلیل مزیت های نسبی منطقه ای اشاره کرد و افزود: برای بهرهمندی از رشد متوازن در مناطق گوناگون باید نگاهی همه جانبه به مناطق کرد و با حرکتی پیوسته به رشد حوزه های مختلف کمک کرد.

 

برادران اعتبارات سبزوار از ماده ۱۸۰ را در حدود ۱۶میلیارد تومان عنوان کرد و تصریح کرد: این رقم د حدود ۸درصد کل بودجه استان از اعتبارات ماده ۱۸۰ استانی می باشد.

 

فرماندار سبزوار همچنین با بیان اینکه در حدود ۶۳ در صد از اعتبارات ماده ۱۸۰توزیع شده است خاطر نشان کرد: بیشتر این اهتبارات معطوف به پروژه هایی است که از درصد پیشرفت فیزیکی بالاتری برخوردار بوده اند و با این اعتبارات به بهره برداری خواهند رسید.