اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خرسان رضوی با ارسال دستوری عجیب به اتحادیه شرکتهای تعاونی، شرکتها و کارخانه ها، سخنرانی امامان جماعت واحدهای مذکور را به تعریف و تمجید از دولت روحانی محدود کرده است!

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خرسان رضوی با ارسال دستوری عجیب به اتحادیه شرکتهای تعاونی، شرکتها و کارخانه ها، سخنرانی امامان جماعت واحدهای مذکور را به تعریف و تمجید از دولت روحانی محدود کرده است!به گزارش صراط، در این دستور که به امضای مدیرکل تعاون استان خراسان رضوی رسیده، تاکید شده است که “دستور فرمایید سخنان امام جماعت آن واحد کارگری/ تعاونی در بین الصلاتین روز یکشنبه مورخ ۸/۶/۹۴ به سخنرانی در خصوص بزرگداشت شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر و معرفی دستاوردهای دولت تدبیر و امید معطوف گردد.”

رونوشت این نامه به روابط عمومی استانداری خراسان رضوی نیز ارسال شده است.

دستور عجیب به امامان جماعت/ تعریف و تمجید از دولت روحانی بین نماز ظهر و عصر اجباری شد! +سند