آنچه می بینید، یک دقیقه ابتدای و نمای آغازین فیلم «محمد رسول الله(ص)» است که در سایت رسمی این فیلم بارگذاری شده است. این صحنه مربوط به ورود حمزه عموی پیامبر(ص) به شعب ابی‌طالب است. صحنه‌ای که برخی آن را یادآورد سکانس تأثیرگذار ورود حمزه عموی پیامبر(ص) در فیلم «الرساله» مصطفی عقاد می‌دانند. آنتونی کوئین […]

آنچه می بینید، یک دقیقه ابتدای و نمای آغازین فیلم «محمد رسول الله(ص)» است که در سایت رسمی این فیلم بارگذاری شده است. این صحنه مربوط به ورود حمزه عموی پیامبر(ص) به شعب ابی‌طالب است. صحنه‌ای که برخی آن را یادآورد سکانس تأثیرگذار ورود حمزه عموی پیامبر(ص) در فیلم «الرساله» مصطفی عقاد می‌دانند. آنتونی کوئین بازیگر نقش حمزه در فیلم عقاد بود.

آدرس سایت رسمی فیلم سینمایی «محمد رسول الله(ص)»: http://mohammadmovie.com