مدیر کل اداره راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: سبزوار در شاخص راه های روستایی دارای عقب ماندگی معنا داری است.

به گزارش بصیر سبزوار،محمدرضا اخوان عبدالهیان در نشست بررسی چالش های این حوزه در سبزوار با بیان اینکه سبزوار در حوزه راه های روستایی دارای عقب ماندگی هایی است اظهار داشت: این مهم تنها با همکاری دستگاههای اجرایی شهر خصوصا شهرداری و اداره راه و شهرسازی قابل جبران خواهد بود.

 

وی بااشاره به بدهی اداره کا راه و شهرسازی به پیمانکاران این مبلغ را ۲۰۰میلیارد تومان اعلام کرد و تصریح کرد: متاسفانه علی رغم وجود منابع هیچ تخصیصی در این زمینه وجود ندارد.

 

مدیرکل اداره راه و شهرسازی به مشکلات به وجود آمده در حوزه ساخت مسکن های مهر اشاره کرد و افزود: تحقیقات ناقص در خصوص مکان اساخت این خانه ها بدون درنظر گرفتن تعداد متقاضیان و منابع موجود سبب بروز مشکلات حا حاضر شده است.

 

وی به هزینه ۳۴ میلیارد تومانی روکش آسفالت در راههای سبزوار اشاره کرد و بیان داشت: این هزینه بیش از ۵۰درصد اعتبارات استان در این زمینه بوده است که در سبزوار اجرایی شده است.