یکی از شهروندان سبزواری به تازگی تصویری از رهاسازی نا ایمن زباله های یکی از مراکز بهداشت و درمانی سبزوار در یکی از خیابان های پرتردد شهر را در برخی شبکه های اجتماعی منتشر کرده و ازاین بابت ابراز نگرانی کرده است.

محمود فتح الهی که یکی از جوانان دلسوز توسعه سبزوار است، این تصاویر را از خیابان کاشفی تهیه نموده و در گروه تلگرامی سبزوارتوسعه انتشار داده است.

 

 

هرچند شاید در تصاویر زیر چندان واضح نباشد، اما در میان این زباله ها تعداد زیادی سوزن آمپول به چشم می خورد که طوری کنار خیابان ریخته شده اند که کودکان بازیگوش، حیوانات و رفتگران شهرداری یا بینوایانی که معمولا در زباله ها به دنبال روزی می گردند، به راحتی ممکن است به این سوزن ها دسترسی یافته و از این ناحیه آسیب ببینند.

 

 

پس از مشاهده این تصاویر، به نظر می رسد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار باید نسبت به چگونگی دفع زباله های بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان نظارت بیشتری داشته باشد.

 

منبع: اسرارنامه/