ساکتین فتنه اجازه ورود به خبرگان را ندارند؛ مذاکره ایران و ۱+۵عربی؛ قوه قضاییه تسلیم فشارها نشد؛ اعلام وضعیت نارنجی در تهران؛ مالیات حقوق‌بگیران بیش از میانگین اصناف؛ صنعت خودروسازی کشور گرفتار رکود و پرسپولیس ترور شد؛ از جمله عناوین صفحه اول روزنامه‌های امروز کشورند.