عضو شورای شهر سبزوار گفت: جای خالی رسانه مکتوب در سبزوار احساس می شود.

جلال تعصبی در گفتگو با بصیر سبزوار با بیان اینکه فضای رسانه ای سبزوار داراری پویایی قابل قبولی در حوزه های فضای مجازی است اظهار داشت: جای خالی رسانه مکتوب غیر وابسته در سبزوار احساس می شود.

 

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر سبزوار بااشاره به برخی ویژه نامه ها و نشریات فعال در سبزوار اشاره کرد و تصریح کرد: در حال حاضر نیز برخی از نشریات مشغول به فعالیت در فضای رسانه ای هستند که بیشتر به اگهی نامه شباهت دارند و فضای مستقلی را برای کار در اختیار ندارند.

 

تعصبی حضور رسانه مکتوب و مستقل با هدف خبر رسانی را برای شهر امری مفید دانست و بیان داشت: با تشکیل هیئت تحریریه ای از فعالان رسانه ای و حمایت شورای شهر می توان این رسانه را بدون وابستگی به دستگاهی خاص راه اندازی کرد.

 

وی ارائه آموزش های شهروندی را نیز امری بسیار تاثیر گذار در افزایش سطح کیفی زندگی شهروندان عنوان و اضافه کرد: تاکنون اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است که با وجود چنین نشریه ای می توان به این مهم نیز کمک کرد.

 

عضو شورای شهر سبزواررسانه های را عاما مهم در اطلاع رسانی صحیح اخبار و رویداد ها به جامعه دانست و اضافه کرد: در نبود رسانه ها بازار شایعات داغ شده و رویداد برخلاف واقع و به نفع و یا ضرر افراد و منتشر خواهد شد.

 

انتهای پیام/