مدیر امور آب و فاضلاب روستایی سبزوار گفت: تکمیل کار ساخت و بهره برداری از شش مجتمع آبرسانی نیمه تمام در این شهرستان نیازمند تامین ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار است.

محمدرضا چشمی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در صورت تکمیل این مجتمعها همه روستاهای دارای بالای ۲۰ خانوار جمعیت در سبزوار از آب آشامیدنی سالم برخوردار می شوند.

 

وی گفت: در مجموع از ۱۳۶ روستای بالای ۲۰ خانوار جمعیت در شهرستان سبزوار ۱۰۲ روستا دارای شبکه کامل و سطح یک آبرسانی هستند.

 

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی سبزوار یکی از مجتمعهای نیمه تمام آبرسانی را مجتمع ظفر ذکر و بیان کرد: شتاب بخشی به تکمیل این مجتمع آبرسانی نیازمند ۷۰ میلیارد ریال اعتبار است زیرا این طرح با ۶۵ درصد پیشرفت اجرا ۲۰ میلیارد ریال دیون دارد.

 

وی افزود: با بهره برداری از مجتمع ظفر ساکنان ۳۰ روستا در بخشهای روداب و ششتمد از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

 

چشمی ادامه داد: تاکنون با تکمیل بخشی از مجتمع آبرسانی ظفر ۲۰ روستا از مزایای آن بهره مند شده و ۱۰ روستای دیگر با تانکر سیار و یا توسط منابع محلی شامل چاه دستی و قنات آبرسانی می شوند.

 

وی گفت: ۱۱ روستای سبزوار شبکه آبرسانی ندارند و شبکه آبرسانی ۲۴ روستا نیز با مشکل مواجه بوده و فاقد کارایی لازم از نظر کمیت و یا کیفیت است.

 

امور آب و فاضلاب روستایی سبزوار به ۱۰۸ روستا در قالب ۱۵ مجتمع آبرسانی و به هفت روستا به صورت شبکه های جداگانه خدمات رسانی می کند و در مجموع ۲۷ هزار مشترک را زیر پوشش دارد.