معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش سبزوار از کسب رتبه اول آمار قبولی دانش آموزان این شهرستان در کنکور خبر داد.

به گزارش بصیر سبزوار، دکتر مرتضی بینش با بیان این مطلب افزود: خوشبختانه دانش آموزان این شهرستان توانستند در رقابت با دیگر شهرستانهای استان خراسان رضوی بیشترین قبولی را در موسسات آموزش عالی داشته باشند.

 

وی ادامه داد: از تعداد ۳ هزار و ۷۰۰ دانش آموز شرکت کننده در کنکور سال جاری ۷۶ نفر با رتبه سه رقمی در دانشگاههای کشور قبول شده اند.

 

وی با اشاره به رشد ۶ برابری قبولی دانش آموزان سبزوار نسبت به کل کشور ادامه داد: خوشبختانه امسال ۶ دانش آموز سبزواری با رتبه دو رقمی در دانشگاههای کشور حضور پیدا خواهند کرد.

 

مدیر آموزش و پرورش سبزوار با اشاره به ۲۷ آموزشگاه متوسطه دوم در سبزوار ادامه داد: در بین رتبه های اعلام شده آموزشگاههای استان، ۵ آموزشگاه سبزوار رتبه های ۳، ۴، ۱۰، ۱۲ و ۳۲ را کسب کرده اند.

 

وی با اشاره به همکاری شورای شهر و شهرداری و فرمانداری سبزوار در تشکیل ستاد کنکور ادامه داد: خوشبختانه همکاری ادارات مختلف سبزوار باعث افزایش افتخار آفرینی دانش آموزان سبزواری شد.