به مناسبت روز خبرنگار، جلسه ای در مکان شورای اسلامی شهر ششتمد برگزار شد و طی آن از خبرنگاران این منطقه تقدیر شد.

در این جلسه که سرپرست شهرداری نیز حضور داشت، ابتدا به مدت دو ساعت، چهار خبرنگار و چهار عضو شورا، به گفت و گویی صمیمانه پرداختند.

 

در این گفت و گو، مباحث اختلافی بسیاری مطرح شد و دو طرف بر تلاش برای تعامل بیشتر تأکید کردند. خبرنگارها بر حق انتقاد تأکید نمودند و از اعضای شورا درخواست کردند که روند بهبود روباط میان شورا و خبرنگاران را که در یک ماه اخیر ایجاد شده پی بگیرند. در ضمن اعضای شورا نیز به رعایت انصاف و اعتدال در انتشار نقدها تأکید کرده و از انتشار خبرهایی که به نفع مردم بوده، تشکر کردند.

 

این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدیه و خبرنگاران شهر ششتمد پایان یافت.