مهدی هاشمی خود را به زندان اوین معرفی کرد؛ وزیر کلیدی کابینه پشت چراغ قرمز؛ ارزانی از رویا تا واقعیت؛ هشدار نسبت به کوه‌خواری در دماوند؛ فهرست سیاه بازی‌های رایانه‌ای کجاست و برانکو:بدون ریسک نمی‌توان نتیجه گرفت؛ از جمله عناوین صفحه اول روزنامه‌های امروز کشورند.

.