سبحانی‌فر نماینده سبزوار در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به وزرای دادگستری و اقتصاد درخصوص تسریع در حل مشکل موسسه مالی و اعتباری میزان تذکر کتبی داد. وی همچنین به وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت درخصوص توضیح علت واردات بی‌رویه شکر علی‌رغم وجود میزان زیادی از این محصول در انبارهای کشور تذکر […]

سبحانی‌فر نماینده سبزوار در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به وزرای دادگستری و اقتصاد درخصوص تسریع در حل مشکل موسسه مالی و اعتباری میزان تذکر کتبی داد.

وی همچنین به وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت درخصوص توضیح علت واردات بی‌رویه شکر علی‌رغم وجود میزان زیادی از این محصول در انبارهای کشور تذکر داد.