رئیس شرکت آب و فاضلاب سبزوار گفت: اتمام عملیات مربوط به پروژه های آب و فاضلاب در سبزوار نیازمند 85 میلیارد تومان اعتبار است.

به گزارش بصیر سبزوار محمد رضا آغشته باا شاره به ۵۰۰کیلومتر خط انتقال فاضلاب در سبزوار اظهار داشت: تاکنون انجام۴۲۰کیلومتر از این خط انتقال به پایان رسیده و۸۰کیلومتر پایانی در انتظار تامین اعتبار می باشد.

 

وی اعتبار مورد نیاز برای اتمام پروژه خط انتقال فاضلاب را ۲۲میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: اجرای تصفیه خانه شماره ۲ ،تکمیل تصفییه خانه شماره یک و خط انتقال جنوب شهر نیز به اعتبار خاص خود نیاز دارد.

 

آغشته با بیان اینکه عمر اکثر لوله های آب رسانی در سبزوار بیش از ۳۰سال است تصریح کرد: بیش از ۲۰۰کیلومتر از این شبکه نیازمند نوسازی است و این فرسودگی ها سبب هدر رفت آب خواهد شد.

 

رئیس شبکه آب و فاضلاب شهرستان با بیان اینکه امسال اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب در شهرستان اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: با وجود پیگیری‌های صورت گرفته این اعتبارات هنوز اختصاص پیدا نکرده که امیدواریم اگر قرار است اعتباری نیز در این زمینه اختصاص یابد به صورت ۱۰۰ درصدی باشد.

 

وی همچنین به آبرسانی به شهر ششتمد با اعتباری بالغ بر ۶میلیارد تومان به طول ۴۵ کیلومتر اشاره کرد و افزد : برای تامین نقدار آب مصرفی چاهی به طول ۱۸۰متر حفر شده و طرح اجرایی ۶کیلومتر ابتدایی نیز آغاز شده است.

 

آغشته با بیان اینکه نمایندگان نیز ۵۰۰میلیون تومان از محل ماده ۱۸۰به این امر اختصاص داده اند تصریح کرد: شهرستان‌های سبزوار و ششتمد در گروه شهرهای دارای تنش آبی هستند که باید از این محل نیز اعتباری برای اجرای پروژه‌های آبرسانی به این شهرستان اختصاص یابد.
انتهای پیام/