رییس پایگاه انتقال خون سبزوار گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۵۶ درصد اهداکنندگان خون این شهرستان را اهداکنندگان مستمر تشکیل دادند.

دکتر پرستو جمیلی اظهار داشت: چهار هزار و ۴۵۸ واحد خون از ابتدای سال تاکنون در سبزوار اهدا شده که از این میزان دو هزار و ۵۰۲ واحد مربوط به اهداکنندگان مستمر بوده است.

وی اظهار داشت: اهداکنندگان مستمر افرادی هستند که حداقل سالی دو بار خون اهدا کرده و جزو مطمئن ترین و سالمترین اهداکنندگان به شمار می روند.

رییس پایگاه انتقال خون سبزوار گفت: در این مدت پنج هزار و ۳۸۰نفر داوطلب اهدا خون به این پایگاه مراجعه کردند که از این تعداد چهار هزار و ۴۵۸ نفر موفق به اهدا شدند.

وی با اشاره به اهدا ۲۷۲ واحد خون توسط بانوان سبزواری از ابتدای امسال تاکنون نیز اظهارداشت: بانوان این شهرستان سهم شش درصدی را در اهدا خون در این مدت داشته اند.

او افزود: همچنین در این مدت پنج هزار و ۱۴ واحد خون از سبزوار به مراکز درمانی شهرستانهای جوین، جغتای و بردسکن و ۸۲۲ واحد خون نیز هم به مشهد ارسال شده است.

پایگاه انتقال خون سبزوار توزیع خون و فرآورده های آن را به بیمارستانهای واسعی، شهید دکتر بهشتی( امداد) و شهیدان مبینی سبزوار و بیمارستانهای بردسکن، جغتای و جوین بر عهده دارد.