مدیر عامل موزه شهر سبزوار گفت: تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی سرمایه گذاری در بخش میراث فرهنگی و گردشگری است.

علیرضا سلیمانی اظهار داشت: سبزوار بزرگترین شهر استان خراسان به لحاظ تعداد بناهای تاریخی، پتانسیل های گردشگری و کویری است فاصله کویر تا کوهستان آن ۴۰ کیلومتر است که این جزء استثنائات ایران است.

وی افزود: تمام امکانات یک ژئوپارک در خراسان غربی فقط در منطقه سبزوار فراهم است تمامی این ارزش های میراثی و فرهنگی برای جذب توریست در شهرستان مهیا شده اما نگاه به این حوزه باید تغییر کند.

وی بیان کرد: زمانی که صحبت از میراث فرهنگی و گردشگری می شود تصور این است که در محوطه تاریخی دلقند(دامغانی) بحث پیش پا افتاده فروش بلیط مطرح است هم اکنون بسیاری از موزه های سراسر دنیا رایگان در اختیار شهروندان و گردشگران قرار می گیرد در حالیکه ما برای جذب گردشگر باید بحث های اسکان، سرویس دهی پیشرفته با ملاحظات فرهنگی و شرایط بومی، برگزاری نمایشگاه، بحث انتشارات و … را مد نظر قرار دهیم.

مدیر عامل موزه شهر سبزوار گفت: محوطه تاریخی بهانه ای برای ورود گردشگر است از یک طرف از یک گنجینه عظیم جهانی استفاده کند و از طرفی نیز از بسیاری از امکانات و خدمات در حین سفر در منطقه بهره مند می شود.

وی با تاکید بر اینکه سبزوار تا زمانی که به شهروندان خود معرفی نشود به دنیا معرفی نخواهد شد اظهار کرد: باید به مسائل اقتصادی که خاص شهرستان است توجه بیشتری شود به اعتقاد بنده چیزی به جزء میراث گردشگری در منطقه وجود ندارد این منطقه توریستی است برای برون رفت از مشکلات اقتصادی راهی به جزء سرمایه گذاری در بخش میراثی نداریم.

سلیمانی تصریح کرد: باید تمام مسائل صنعتی، کشاورزی و دامداری را از مدخلی به نام توریسم، اکوتوریسم و گردشگری تعریف کرد جاذبه های گردشگری و فرهنگی سبزوار به حدی است که می توان با یک برنامه ریزی دقیق برای پیشبرد اقتصاد شهر از راه گردشگری ورود پیدا کرد اما متاسفانه بی برنامگی و عدم مدیریت صحیح باعث مغفول شدن این حوزه شده است.

روستایی هایی مانند ششتمد، استاج، بلزقند و کیذقان با آن همه آثار فاخر فرهنگی و تاریخی که می تواند منبع سرشاری از توریسم و گردشگر باشد امروز به حال خود رها شده و این تصور که سرمایه گذاری تنها از راه صنعت حاصل می شود باعث غفلت متولیان از این بخش گردیده است.

وی با بیان اینکه سبزوار راهی جزء گردشگری ندارد مدخل اصلی گردشگری است گفت: این حوزه مبنا است رشته یک تمدنی است که فرهنگ سازی می کند توریسم با ورود خود علاوه بر تبادل فکر و ارتقاء آن ،نگاه انسان ها را نسبت به هم تغییر می دهد و همه را در یک هم آغوشی بشری وارد می کند ./سبزوار نیوز