به اعتقاد این تیم کاوشگر خارجی، سبزوار دریای بیکران به لحاظ اقتصادی، گردشگری و میراثی است سبزوار یک خفته است که اگر بیدار شود بیکاری در این شهر وجود نخواهد داشت.

علیرضا سلیمانی اظهار داشت: نخستین فصل کاوش تپه تاریخی دلقند با تیمی از بهترین کارشناسان و متخصصان باستان شناس از کشورهای خارجی به سرپرستی دکتر گاراژیان در ۱۵ مرداد شروع خواهد شد استقبال این تیم خارجی که به صورت رایگان عملیات کاوش را انجام خواهند داد نشان از اهمیت این محوطه دارد.

سلیمانی بیان کرد: مکاتبات اخذ مجوز برای ایجاد سایت موزه از پژوهشگاه میراث فرهنگی انجام شده و مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار نیز برای آن منظور شده است.

وی گفت: در گذشته یکسری گمانه زنی برای تست محوطه تاریخی تپه دامغانی ها صورت گرفت تا مشخص شود که این محوطه تا چه اندازه گویای شرایطی است که ما به دنبال آن هستیم وشبختانه این محوطه تاریخی از این امتحانات سربلند بیرون آمد و مقرر است به زودی برای اجرای بحث سایت موزه فضای باز نخستین عملیات کاوش انجام شود.

مدیر عامل موزه شهر سبزوار ادامه داد: تپه دامغانی ها دارای ۱۸۶ هکتار منطقه حفاظت شده است که حرف زیادی برای گفتن دارد در حال حاضر ۷ هکتار از این بافت تاریخی گمانه زنی شده که اشیایی چون ظروف سفالی، مهر، اشیاء فرهنگی اقتصادی ۵ هزار ساله از این ارگ بدست امده است

وی گفت: سایت موزه در ایران بحث جدیدی است موضوع اصلی این است که هر شیی کشف شده در عملیات کاوش به جای دیگر منتقل نشود آنچه کاوش می شود در همان محل به نمایش گذاشته شود نمونه این بحث هم اکنون در شهرهای سیلک، کاشان و شادیاخ نیشابور اتفاق افتاده امیدوار هستیم این مورد در سبزوا نیز به صورت جدی برنامه ریزی شود.

سلیمانی به مغفول واقع شدن بحث گردشگری و میراثی در شهرستان تاکید کرد و افزود: سبزوار شهری است که چارچوب های سرمایه گذاری و اقتصادی آن براساس تجارت است مردم از قدیم الایم تاکنون عادت کرده اند تا فقط به فکر افزایش سرمایه باشنداین فرآیند در شهرستان ریشه تاریخی دارد.
از طرفی متولیان میراث فرهنگی به ارزش های اقتصادی میراث کمتر اشاره کرده اند بنابراین در بحث سرمایه گذاری شهرستان مسئله ای به نام میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان یک پایگاه سرمایه گذاری کار نشده و مردم نیز ان را قبول نکرده اند.

وی خاطر نشان کرد: محوطه تاریخی عیدگاه دارای امکانات میراثی و گردشگری زیادی است به اعتقاد بنده اگر ده درصد بخش هایی از مسائل اقتصادی بدون درآمد شهرستان را که هم اکنون به زور اداره می شود رها شود و در مقابل به این محوطه تاریخی توجه شود قول می دهم که می تواند بیش از ۳۰ درصد درآمد میراث فرهنگی و شهرداری سبزوار را تامین نماید./سبزوار نیوز