رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: تغییر در سطح مدیران شهرستانی آفتی است که دولت ها را در بر می گیرد.

محمدرضا محسنی ثانی در گفتگو با بصیر سبزوار با اشاره به سیل تغییرات در مدیران دستگاههای اداری اظهارداشت: این تغییرات در سطح خرد مدیریتی آفتی است که سبب خواهد شد پیشرفت کشور دچار نقصان شود.

 

نماینده مردم سبزوار با بیان اینکه تغییرات در سطح کلان مدیریتی را با تغییر دولت ها قبول داریم ادامه داد : برای تطبیق سیاست های کلان تغییرات در سطح مدیران کشوری قابل توجیه خواهد بود .

 

وی با انتقاد از برخی تغییرات مدیران در سطح شهرستان همچنین بیان کرد: حضور مدیران در سطوح اجرایی باید با توجه به معیارهایی مانند شایستگی خدمت رسانی صادقانه و رضایت مردم باشد.

 

محسنی ثانی تاکید کرد: تغییر مدیران بدن توجه به معیارها و تنها با نگاه های سیاسی سبب کند شدن حرکت و پیشرفت کشور خواهد شد.

 

وی همچنین با اشاره به برخی از فساد های اداری بیان داشت: عدم نظارت کافی و مشکلات مدیریتی سبب وجود اینگونه فساد ها خواهد شد.

 

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی ادامه داد: هیچگونه نقص قانونی در مبارزه با مفاسد اقتصادی واداری وجود ندارد و متاسفانه تفسیر های سلیقه ای از قوانین و عدم اجرای صحیح قوانین مشکلات موجود را سبب شده است.

 

انتهای پیام/