فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج سبزوار گفت: انجام کار فرهنگی بدون برنامه ریزی صرف هزینه و وقت بدون نتیجه است.

سرهنگ پاسدار امین الله مظلوم در گفتو با بصیر سبزوار با اشاره به اینکه مهم تریم ماموریت بسیج انجام کارهای فرهنگی و مقابله با جنگ نرم دشمن است اظهار داشت: برای توفیق در کارهای فرهنگی ابتدایی ترین گام تحقیق و مطالعه است.

 

وی بسیج را دارای ابعاد مختلف دانست که با توجه به ضروریات زمان و مقتضیات جامعه یکی از ابعاد آن شاخص خواهد شد و ادامه داد: در حال حاضر کشور با جنگ فرهنگی روبرو است و ارجحیت کار بسیج نیز مقابله با این حمله از طریق کار های هجومی و دفاعی همراه با هم است.

 

مظلوم شناخت اوضاع و احوال اطراف و آگاهی یداکردن نسبت به معظلات را اولین گام در برنامه ریزی فرهنگی عنوان کرد و تصریح کرد: در صورت عدم شناخت کافی از اهداف و نقشه های دشمن اقدامات ما در حوزه فرهنگ تاثیری نخواهد داشت.

 

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج سبزواربرگزاری جلسات نهضت روشنگری را در جهت مقابله با توطعه های دشمن و شناخت اهداف آن از حرکت های ضد فرهنگی بیان کرد و خاطر نشان کرد: آشنا کردن افراد با برنامه و اهداف دشمن کمک شایانی در انجام موفق برنامه های ابلاغی بسیج خواهد داشت.

 

وی با اتشریح شیوه های غرب و شرق در کارهای فرهنگی عنوان کرد: شیوه مقابله اسلام با حرکت های ضد فرهنگی و مقابله و دفاع از ارزش ها و همچنین حرکت های تهاجمی برای صادر کردن فرهنگ اصیل اسلامی به مناطق مختلف خواهد بود.

 

مظلوم با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: امروز در مرحله گذر از پیچ تاریخی قرار گرفته ایم و روز به روز شاهد افول قدرت آمریکا در منطقه و کل جهان هستیم.

 

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج سبزواراتفاقات سیاسی در منطقه ،شکل گیری بیداری های اسلامی در کشورها و انجام اعمال نابخردانه و از روی دست پاچگی را از جمله نشانه های این کاهش قدرت آمریکا در دنیا دانست.

انتهای پیام/