درگیری لفظی مهدی کوچک زاده نماینده تهران و کاظم جلالی رییس فراکسیون رهروان ولایت مجلس در مورد ترجمه متن برجام فضای جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را برای دقایقی متشنج کرد.

JamNewsImage23110753

 

JamNewsImage23110957