کارشناس مسائل سیاسی گفت: آمریکا از برنامه جامعه اقدام مشترک در جهت افزایش اعتماد برای خود در جهان استفاده کرده است.

 

محمد اسماعیل خدادادی در گفتگو با بصیر سبزوار با اشاره به اینکه در سال های گذشته ملت های جهان دچار تنفری از آمریکا شده بودند اظهار داشت: امریکا از مذاکرات با ایران و توافق احتمالی سوءاستفاده کرده و درجهت افزایش اعتماد برای خود بهره می برد.

 

وی با بیان اینکه در دوسال اخیر مذاکرات ایران و آمریکا سبب شده است تا این کشور بار دیگر در منطقه جای پای خود را محکم کرده و مجدد برای کشورهای مظلوم شاخ و شانه بکشد.

 

استاد دانشگاه تهران با ابیاناینکه گره زدن مشکلات کشور به تحریم ها در آستانه مذاکرات اشتباه بزرگی بود تاکید کرد: ایناشتباه سبب شد تا تیم ماکره کننده ایران از موضع ضعف پا در مذاکرات گذاشته و تمام تلاش خود را معطوف به رفع تحریم ها کند.

 

وی همچنین با اشاره به سخنان برخی از افراد در داخل کشور مبنی بر باز شدن باب مذاکره با امریکا بیان داشت: نگاه اعتماد به آمریکا نگاهی ساده لوحانه است زیرا آمرکا همیشه در درصدد ضربه زدن به ایران و انقلاب اسلامی بوده است.

 

خدادادی با اشارهبه دستاوردهای طرف های مذاکره کننده ادامه داد: آنچه در این مذاکرات بدست آوردیم بسیار اندک بوده است و در عوض طرف های غربی دستاوردهای زیادی را داشتهاند و با این حال باز هم باید منتظر دبه آمریکایی ها براین متن باشیم.

 

کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه برخی از بند های متن برجام دارای ابهاماتی است تصریح کرد: با مشخص شدن تمام مسائل برای مردم می توان قضاوت بهتری را انجام داد.