نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: افتتاح بیمارستان حشمتیه سبزوار به شرط تامین پارکینگ خلاف منافع شهرستان است.

رمضانعلی سبحانی‌فر با اشاره به ادعای برخی مسئولان شهرستان مبنی بر عدم اجازه افتتاح بیمارستان حشمتیه این شهرستان، اظهار داشت: کسانی که می‌گویند تا زمانی که پارکینگ بیمارستان حشمتیه ایجاد نشود، اجازه افتتاح نمی‌دهند باید اجازه ساخت بیمارستان در این محل را نمی‌دادند.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان برای این بیمارستان در شهرستان هزینه شده است، افزود: آقایانی که مدعی هستند و به‌خاطر نداشتن پارکینگ می‌گویند اجازه بهره‌برداری را نمی‌دهند، زمان کلنگ زنی این بیمارستان بودند و در آن هنگام نباید اجازه ساخت بیمارستان را می‌دادند.

نماینده مردم سبزوار در مجلس ‌با بیان اینکه اگر بیماستان حشمتیه پارکینگ ندارد نباید در ابتدا مجوز ساخت در این محل را می‌دادند، خاطرنشان کرد: اینکه در حال حاضر با صرف میلیاردها هزینه برخی مدعی شوند ‌به‌خاطر نداشتن پارکینگ اجازه افتتاح نمی‌دهند، منطقی نیست.

سبحانی‌فر با بیان اینکه جلوگیری از افتتاح بیمارستان به‌دلیل نداشتن پارکینگ خلاف منافع ‌است، ادامه داد: این مشکل را قبلاً باید پیش‌بینی می‌کردند‌، اکنون فقط می‌شود برای ایجاد پارکینگ در اطراف بیمارستان اقداماتی پیش‌بینی شود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس با بیان اینکه امروز باید برای پارکینگ این بیمارستان اقدامی ‌در دستور کار قرار ‌گیرد، یادآور شد: باید جایگاهی را در اطراف بیمارستان برای ایجاد پارکینگ طبقاتی تامین کنند و مشکل پارکینگ بیمارستان برطرف شود.

سبحانی‌فر با بیان اینکه در زمان صدور مجوز برای افتتاح بیمارستان حشمتیه در محل فعلی شهردار وقت، فرماندار وقت و یا اعضای عضو در کمیسیون ماده ۱۰۰ در آن زمان، باید اجازه ساخت نمی‌دادند، عنوان کرد: متاسفانه مشکلات ترافیکی را در آن زمان پیش‌بینی نکردند و اکنون برای این بیمارستان مبالغ زیادی هزینه شده است و به زودی به‌بهره‌برداری می‌رسد.

منبع: سلام سربدار/