تصاویر صفحه نخست روزنامه‌‌های امروز (دوشنبه، 5مرداد) در قسمت پایین، قابل مشاهده است: