اینفوگرافی " توافقی محرمانه؟!" را در قالب پوستر در عصر هامون مشاهده کنید.

آمریکایی ها تاکید دارند ایرانی ها و آژانس اتمی پیرامون مسائل نظامی توافقی محرمانه را به امضا رسانده اند که مفاد آن سری است و قرار نیست در دسترس عموم قرار گیرد اما آیا می توان به محرمانه ماندن این توافق دو جانبه اعتماد کرد؟ اینفوگرافی “توافقی محرمانه؟! ” برای دانلود روی سایت عصر هامون قرار گرفته است.

برای مشاهده تصویر بزرگ بر روی عکس کلیک نمایید.