معاون خدمات شهری شهرداری سبزوار از آغاز بكار ضابطین قضایی شهرداری سبزوار تا پانزدهم مردادماه سال جاري خبر داد.

سیدعلی کوشکی با اعلام این خبر گفت: پیرو هماهنگی لازم با دادستان دادسرای عمومی انقلاب سبزوار، رئیس دادگستری، اخذ مجوزهای لازم از مراجع قضایی استان، احکام تعداد ۱۸ نفر از مدیران و مسئولین شهرداری سبزوار که در دوره های آموزشی به عنوان ضابط قضایی شهرداری شرکت کرده بودند بعد از طی مراحل قانونی توسط دادستان به آنان اعطا شد.

 

وی اظهار کرد: این مهم به استناد ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب ۸۴/۵/۵هیات وزیران صورت گرفت.

 

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری سبزوار نیز در این رابطه گفت: سازمان پسماند در راستای مفاد ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون ابلاغی مدیریت پسماندها پس از اخذ مجوزهای لازم از دادگستری استان مبادرت به آموزش ضابطین خاص پسماند کرد.

 

سعیدرضا فصیحی اظهار کرد: ضابطین قضایی شهرداری با طی دوره های آموزشی و آشنایی با دستورالعمل های ضابطین مکلف هستند درصورت برخورد با متخلفین حقیقی و حقوقی در زمینه پسماند گزارش مکتوب خود را به مراجع قضایی ارائه نمایند.

 

وی افزود: این گزارش ها قطعا در مراجع قضایی ملاک عمل جهت تصمیم گیری و اتخاذ رای در برخورد با این اشخاص خواهد بود.

 

فصیحی گفت: در این راستا یک دستگاه خودرو کاپرا دوکابین هم از پانزدهم مرداماه سال جاری در سطح شهر به منظور انجام وظایف محوله فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

 

منبع: روابط عمومی شهرداری سبزوار/