رییس حفاظت محیط زیست سبزوار از دستگیری اعضای یک گروه قاچاقچی بین المللی پرنده در این شهرستان خبر داد.

محمدعلی عمارلو اظهار داشت: مامورین یگان این واحد با همکاری اداره آگاهی سبزوار طی پایش خودروهای عبوری در جاده ها از یک دستگاه اتوبوس در مسیر مشهد -تهران هشت قطعه پرنده کاسکو کشف و ضبط کردند.

 
وی افزود: راننده این اتوبوس با اعتراف به همکاری با یک باند قاچاق گونه های غیربومی از ابعاد دیگر این تخلفات پرده برداشت.

 

رییس حفاظت محیط زیست سبزوار ادامه داد: پس از دستگیری متخلفان، چند تن دیگر از اعضای باند که عمدتا از اهالی زاهدان بودند خود را به این اداره معرفی کرده اند و شناسایی دیگر اعضای گروه که به نظر می رسد ۱۲ نفر و تبعه کشورهای افغانستان و پاکستان نیز هستند همچنان ادامه داد.

 

وی همچنین از انتقال هشت قطعه کاسکو مکشوفه از این ناحیه به حفاظت محیط زیست خبر و ادامه داد: متخلفین نیز تسلیم مرجع قضایی شدند.