در یک اقدام خیرخواهانه خانواده مرحوم سید علی طالعی مزینانی هزینه بخش فیزیوتراپی مجتمع چند منظوره خدمات بهزیستی مزینان را برعهده گرفتند.

همزمان با عیدسعید فطر خانواده محترم مرحوم سید علی طالعی بعد از بازدید از مجتمع چند منظوره خدمات بهزیستی مزینان با پیشنهاد اهداء ست کامل فیزیو تراپی به موسسه یاد آن مرحوم را گرامی داشتند.

 

در این بازدید مقرر گردید بخش مربوطه بنام مرحوم طالعی مزین گردد. در همین ارتباط خانواده مرحوم علاوه بر موافقت اهداء ست کامل فیزیو تراپی پشتیبانی اطاق مذکور را نیز تقبل کردند.

 

مجتمع چند منظوره خدمات بهزیستی مزینان در متراژ۱۵۵۰ متر درچهار فاز تعریف گردیده که فاز یک آن برای سرای سالمندان آماده افتتاح در ایام هفته دولت خواهد بود.

 

مرحوم سید علی طالعی مزینانی سال گذشته بر اثر سانحه ای ناگهانی دار فانی را وداع گفت این مرحوم پیش از فوتش اعلام کرده بود که در نظر دارد به مجتمع بهزیستی مزینان کمک نماید که پس از مرگ ناگهانیش خانواده معزز وی آرزوی پدر بزرگوارشان را جامه ی عمل می پوشانند. به همین منظور و با کمک خانواده ی مرحوم طالعی قرار است بخش فیزیو تراپی به همراه با فاز یک مجتمع بهزیستی مزینان در هفته ی دولت به بهره برداری برسد.

 

منبع: شاهدان کویر مزینان/