معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از اجرای طرح ملی «سبک زندگی در عصر رسانه» به صورت پایلوت در سبزوار توسط شهرداری خبر داد.

محمدرضا رستمی معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در نشست خبری که صبح امروز در این وزارتخانه برگزار شد، درباره طرح «سبک زندگی در عصر رسانه» گفت: طرح ملی «سبک زندگی در عصر رسانه» شامل سه حوزه آموزش، پژوهش و ترویج و تبلیغ است. این طرح در حوزه آموزش به سواد رسانه‌ای، مدیریت موبایل در خانواده، مدیریت بازی‌های کامپیوتری و مدیریت تلویزیون و ماهواره در خانواده پرداخته است.

 

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه مدیریت را روی مادران متمرکز کرده‌ایم، اظهار داشت: از آنجایی که کاربری رسانه‌ها از کودکی آغاز می‌شود و کودکان تا ۱۸سالگی با مادران بیشتر مأنوس هستند، تمرکز را روی مادر گذاشته‌ایم و بر این اساس در تمام استان‌ها، ادارات وزارت ورزش و جوانان، آموزش را برای کارکنان خود از مرداد ماه آغاز می‌کنند و سایر وزارتخانه‌ها نیز برای کارمندان خود چنین دوره‌های آموزشی را خواهند داشت.

 

رستمی افزود: در گام بعدی این طرح از سوی شهرداری‌ها برای همه خانواده‌ها اجرا می‌شود که اولین شهر برای انجام این طرح، سبزوار خواهد بود که از پایان مرداد ماه اجرای آن آغاز می‌شود.

 

منبع: مهر/