کسانی که از نامبرده اطلاع دارند می توانند با شماره های ۰۹۳۷۸۱۱۴۹۱۸ -۰۹۱۵۹۷۰۷۲۹۴- ۰۹۳۷۵۳۸۳۹۷۶تماس و خانواده وی را از نگرانی درآورند.

بعد از ظهر روز دوشنبه در منطقه صالح آباد دختر شش ساله ای مفقود شد.

 

 

“مهدیه عارفخانی” دختر شش ساله سبزواری بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۹ تیرماه در منطقه صالح آباد در روبروی منزل مشغول بازی بوده که بعد از دقایقی اثری از نامبرده در محل دیده نشد شواهد حاکی از این است که کودک ربوده شده است.

 

 

هم اکنون دو روز از گم شدن این کودک می گذرد جستجوهای پدر و مادر این کودک برای یافتن نشانه ای از دخترشان همچنان ادامه دارد با اعلام این خبر تیمی از نیروی انتظامی در منطقه صالح آباد حاضر شدند ولی متاسفانه تاکنون پیگیری های نیروهای انتظامی نتیجه بخش نبوده است.

 

 

لازم به ذکر است کسانی که از نامبرده اطلاع دارند می توانند با شماره های ۰۹۳۷۸۱۱۴۹۱۸ -۰۹۱۵۹۷۰۷۲۹۴- ۰۹۳۷۵۳۸۳۹۷۶تماس و خانواده وی را از نگرانی درآورند.

مهدیه عارفخانی

 

منبع: سبزوار نیوز/