روز گذشته جسد زن 30 ساله ای در زیر پل نزل آباد در 25 کیلو متری سبزوار کشف شد.

طبق صحبت های نیروی انتظامی این زن اعتیاد به مواد مخدر داشته آثار مشاهده شده در جسد نشان می دهد وی به علت خفگی به قتل رسیده است.

 

منبع: سبزوار نیوز/