جانباز سبزواری یک باغ پسته به همراه آب کشاورزی را به ارزش 700 میلیون ریال در این شهرستان وقف کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سبزوار به واحد مرکزی خبر  گفت: علی ارغیانی، جانباز و آزاده خیر اندیش این باغ دو هزار ۷۰۰ متر مربعی را وقف شهدا و ترویج فرهنگ ایثار کرده است.

 
احمد مهری افزود: این باغ دارای ۱۱۴ اصله درخت پسته چهار ساله است که تا دو سال دیگر به مرحله ثمر می رسند.

 
او ادامه داد: وقف برای تجلیل و تکریم شهدا و ایثارگران، توشه گرانبهایی در آخرت به شمار می آید.

 
شهرستان ۳۲۰ هزار نفری سبزوار در فاصله ۲۳۷ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد