این کار باعث ایجاد فضای دوقطبی در جامعه می شود که همه باید این مسئله را رد کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با بیان اینکه بعد از این و در صورت توافق، دو گروه آفت این توافق خواهند بود، تصریح کرد: گروه اول کسانی هستند که دعوت به جشن زودرس می کنند؛ ما جشن را نفی نمی کنیم، اما جشن زودرس فعلا معنایی ندارد و ۵ آسیب دارد.

 

زاکانی با اشاره به آسیب های جشن زودرس هسته ای، گفت: اولین آسیب این است که این کار به دشمن آدرس غلط می دهد و او را امیدوار می کند که این خلاف منافع ملی است؛ دومین آسیب نیز این است که در جامعه ایجاد انتظار می کند، چرا که یک عده می خواهند دست شورای عالی امنیت ملی را ببندند.

 

وی با اشاره به سومین آسیب جشن زودرس هسته ای، تاکید کرد: این کار باعث ایجاد فضای دوقطبی در جامعه می شود که همه باید این مسئله را رد کنند.

 

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه چهارمین آسیب این اقدام این است که منافع گروهی بر منافع ملی مقدم می شود، خاطرنشان کرد: ما تاکنون ضربات سختی از این نوع نگاه جناحی خورده ایم.

 

زاکانی افزود: پنجمین آسیب جشن زودرس هسته ای این است که با سطحی نگری و خلاف عقلانیت عمل کردن، مسیر آینده دشوارتر می شود؛ حداقل از دشمنانمان درس بگیریم.

 

وی ادامه داد: دومین گروهی هم که آفت این توافق احتمالی خواهند بود، کسانی هستند که بعد از توافق و افق روشن پیش رو به دنبال نفی دستاوردهای توافق خواهند بود.

 

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس اظهار داشت: این کار نادیده گرفتن دستاوردهای ملت ایران و منزلت و صبوری آنان و نیز زحمات مذاکره کنندگان و تدابیر مقام معظم رهبری است.

 

زاکانی گفت: همچنین این کار نادیده گرفتن مصالح ملی و نشانه نداشتن عمق و ندیدن دقیق «نرمش قهرمانانه» است.

 

وی با بیان اینکه اشکال بعدی این رفتار ندیدن سایر توانمندی های ملت ایران است، افزود: توانمندی هسته ای فقط یک بعد از ابعاد توانمندی ماست که البته با قدرت از آن دفاع می کنیم.

 

نماینده مردم تهران در مجلس، دوقطبی کردن جامعه و ناسپاسی کردن نسبت به دستاوردها را دیگر آسیب این رفتار خواند و اظهار داشت: امیدواریم توافق خوبی انجام شود، اما راه درست این است که بر منافع ملی خود اصرار کنیم و بررسی دقیقی در شورای عالی امنیت ملی انجام شود.

 

زاکانی در پایان خاطرنشان کرد: اگر به نتیجه ای رسیدیم که ان شاء الله خواهیم رسید، آن وقت زمان شکرگزاری به درگاه الهی و برپایی جشن هسته ای خواهد بود.

 

منبع: مهر/