تصاویر صفحه نخست روزنامه‌‌های امروز (چهارشنبه، 24تیر) در قسمت پایین، قابل مشاهده است: