نرخ جدید تعرفه کرایه انواع تاکسی های سبزوار برای اجرا در سال ۱۳۹۴ پس از تصویب در شورا و گذراندن کمیته انطباق، به رانندگان انواع تاکسی های سبزوار ابلاغ شد.

نرخ کرایه های انواع تاکسی بر مبنای ۱۵ درصد افزایش محاسبه شده است.

نرخ تعرفه کرایه تاکسی گردشی سال ۱۳۹۴

ورودی تاکسی پیکان و پراید ۲۳۰۰ ریال
هر ۱۵۰ متر مسافت ۱۸۰ ریال

ورودی تاکسی پژو و سمند ۲۵۰۰ ریال
هر ۱۵۰ متر مسافت ۲۴۰ ریال

نرخ تعرفه کرایه تاکسی تلفنی شهر سبزوار سال ۱۳۹۴

ورودی تاکسی تلفنی ۱۱۵۰۰ ریال
هر ۱۰۰ متر مسافت ۳۵۰ ریال

نرخ تعرفه کرایه تاکسی بی سیم شهر سبزوار سال ۱۳۹۴

ورودی تاکسی بی سیم ۱۱۵۰۰ ریال
هر ۱۰۰ متر مسافت ۳۵۰ ریال

نرخ تعرفه کرایه تاکسی فرودگاه سال ۱۳۹۴

از مبدا فرودگاه تا میدان سربداران بصورت دربستی ۶۵۰۰۰ ریال
از مبدا فرودگاه تا داخل شهر بصورت دربستی ۷۵۰۰۰ ریال
از مبدا فرودگاه تا توحید شهر بصورت دربستی ۹۰۰۰۰ ریال

نرخ تعرفه کرایه تاکسی توحید شهر سال ۱۳۹۴

از میدان حکیم تا پارک مرکزی توحید شهر ۱۵۰۰۰ ریال

نرخ تعرفه کرایه تاکسی پایانه مسافربری سال ۱۳۹۴

از مبدا پایانه تا داخل شهربصورت دربستی ۳۵۰۰۰ ریال
از مبدا پایانه تا توحید شهر بصورت دربستی ۵۵۰۰۰ ریال
از مبدا پایانه تا پردیس دانشگاه حکیم سبزواری بصورت دربستی ۶۰۰۰۰ریال

به کرایه محله صالح آباد، کهنه آب، شهرک فرودگاه (صنعتی)، شیرخانی، مجتمع دانشگاه آزاد، بیمارستان واسعی، شهرک جهاد و فرودگاه ۲۰ درصد کرایه سرویس داخل شهر اضافه می گردد.

 

منبع: روابط عمومی شهرداری سبزوار/