رئیس اداره بهزیستی سبزوار گفت: ایجاد مسکن برای معلولین مهم ترین اولویت این سازمان در سال جاری بوده است.

به گزارش بصیر سبزوار،مرضیه کسرائی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مسکن از جمله الویت های خانواده های درگیر با فرزندان معلول است اظهار داشت: از جمله ابتدایی ترین معظلات خانواده های درگیر با معلولین تامین مسکن برای این افراد بوده است.

 

وی با اشاره به ساخت ۲۰هزار مسکن برای خانواده های بهزیستی در کشور سهم سبزوار را بسیار ناچیز عنوان کرد و افزود: بیش از ۱۰۰۰خانواده متقاضی مسکن در سبزوار وجود دارد که در مرحله اول سهم سبزوار در حدود ۷۰مسکن می باشد.

 

وی با بیان اینکه در مرحله اول این خانه هابه خانواده هایی تحویل می شود  که دارای دو معلول و یا بیشتر می باشند تصریح کرد: طبق آمار ثبت شده بیش از ۳۰۰خانواده در سبزوار وجود دارد که سرپرستی ۲معلول را به عهده دارند.

 

کسرائی همچنین با اشاره به حوزه مشارکت ها در بهزیستی ادامه داد: این حوزه نیز از اولویت های سازمان بوده و انجام امور مربوط به مددجویان به جز تامین از طریق مشارکت ها و با تکیه به بودجه سازمان امکان پذیر نمی باشد.

 

وی خیرین را پشتوانه محکمی برای سازمان بهزیستی دانست و افزود: بیش از یک میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان کمک نقدی خیرین به سازمان بوده و این رقم برای کمک های غیر نقدی مبلغی برابر ۳میلیارد تومان می باشد.

 

وی همچنین فعالیت در مناطق حاشیه نشین و سکونتگاههای غیر رسمی شهر را نیز از جمله اقدامات انجام گرفته توسط بهزیستی برشمرد و گفت: آگاه سازی افراد،توانمند سازی زنان خانه دار و ارائه خدمات اجتماعی از جمله اقدامات موثر در کاهش آسیب های اجتماعی در این مناطق بوده است.

 

رئیس اداره بهزیستی سبزوار همچنین به ساخت دو پایگاه جامع خدمات بهزیستی در سکونتگاههای غیر رسمی اشاره کرد وخاطر نشان کرد: طی تحقیق به عمل آمده این دومرکز جامع در هیچ کدام از شهرستان های اطراف وجود نداشته وشامل مراکزی مانند ژنتیک ،مراکز توانبخشی با امکانات خاص مراکز آب درمانی و.. خواهد بود.

 

وی معضل اصلی سازمان را در جهت ارائه خدمات نبود اعتبارات لازم بیان کرد و ادامه داد: انجام خدمات مددکاری مستلزم هزینه های بسیار بالایی است که بدون کمک خیرین سازمان به تنهایی از عهده آن برنخواهد آمد.

 

انتهای پیام/