شهردار سبزوار گفت: شهردار و مدیران آن حق مداخله در انتخابات را ندارند.

محمد علی طالبی در گفتگو با خبرنگار بصیر سبزوار با بیان اینکه مدیران شهرداری به شدت در این مورد رصد خواهند شد اظهار داشت: کارکنان و مدیران شهرداری به هیچ عنوان حق مداخله درانتخابات و استفاده از امکانات شهرداری را به نفع و یا ضرر کاندیدایی نخواهند داشت.

 

وی شهرداری را سازمان حرفه ای دانست و تصریح کرد: کارکنان شهرداری با انجام شرح وظایف خود سعی کننددر عمران شهر و درحوزه های مختلف بپردازند.

 

وی با اشاره به اینکه شهردای سازمانی سیاسی نیست تاکید کرد: ورود به حوزه کارهای سیاسی باعث کاهش انرژی کارکنان و عقب ماندگی در آبادانی شهر خواهد شد.

 

طالبی ادامه داد: در دوران انتخابات به شدت بی طرف خواهیم بود و تنها وظیفه خود را در افزایش مشارکت عمومی در انتخابات انجام خواهیم داد.

 

شهردار سبزوار خدمت به مردم را مهم ترین وظیفه شهرداری بیان کرد و ادامه داد: در حال حاضر در فصل عمران شهرداری قرار داریم و نباید با پرداختن به مسائل حاشیه ای از این وظیفه خود دور شویم.

 

طالبی با اشاره به بزرگترین عملیات بلوار سازی در طول دوره شهرداری بیان کرد: این بلور به طول ده کیلومتر ودر کمربند شرق و شمال شرق به اجرا در خواهد آمد.

 

وی پرداختن به پروژه های غیر زیر بنایی را تلاش در جهت کسب نام و نشان دانست و خاطر نشان کرد: در اجرای پروژه های زیر بنایی و زیر ساختی با سرعت مطلوب و حرکت جهادی برای رشد آبادانی شهر در حال تلاش هستیم .

انتهای پیام/