شهردار سبزوار گفت: دبیرخانه بافت ناکارآمد شهری بعد از دو سال به شهرداری زابل تحویل داده خواهد شد.

محمد علی طالبی افزود: در بحث تولید دانش فنی، خوشبختانه ارتباط خوبی بین شهرستان ها و مراکز استان هایی که دارای بافت ناپایدار شهری هستند با شهرداری سبزوار برقرار شده است.

 

وی افزود: در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات مقرر بود شرکت مادر تخصصی لینک ما را با دیگر شهرها برقرار کند در آخرین جلسه ای که در تهران برگزار شد موافقت نهایی این مهم صادر شده همچنین گروه مستند سازی در سازمان نوسازی و بهسازی فعالیت های ما را رصد می کنند تا در اختیار دیگر شهرهای متقاضی قرار گیرد.

 

طالبی ادامه داد: خوشبختانه دانش فنی این بخش به صورت مستمر در حال تولید است در همین حوزه بانک اطلاعاتی مناسبی ایجاد شده دفتر آیین نامه این بخش تقدیم وزارت راه و شهرسازی شده به محض اینکه دفتر این آیین نامه ویژه تصویب و ابلاغ شود کار اساسی آغاز خواهد شد.

 

وی بیان کرد: بعد از شهرداری سبزوار نیز شهرداری زابل متقاضی انتقال دبیر خانه بافت ناکارامد شهری است این کار در حال بررسی است تا بعد از دو سال تقدیم زابل شود.

 

منبع: سبزوار نیوز/