كارشناس فرهنگي هنري آموزش وپرورش شهرستان سبزوار گفت: تئاتر دانش آموزي در سبزوار مغفول مانده است

محمد اسماعیلی در جمع دانش آموزان برگزیده مسابقات فرهنگی هنری استانی ومربیان به نقش هنر بویژه نمایش در بین دانش آموزان اشاره کرد و ادامه داد: توجه به مقوله تئاتر در بین دانش اموزان فرصت بروز استعدادها را مهیا خواهد کرد.

 

اسماعیلی که خود از هنرمندان برجسته تئاتر شهرستان واستان است  اهمیت درس هنر در مدارس بوی‍ژه پرداختن به هنر نمایش را برای دانش اموزان امری مهم وجدی دانست و گفت:  این هنر عاملی برای بروز شخصیتهای اجتماعی وفردی نسل جوان خواهد بود.

 

وی افزود:امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته هنر پیسیکودراما (تئاتر روانی درمان) جایگاه ویژه ای دارد که حتی امر آموزش را تحت تاثیر خود قرار داده ودر راستای آن دانش آموزان به رشد شخصیت فردی واجتماعی خود پی می برند.

 

وی خاطر نشان کرد :  متاسفانه این هنر در بین مسئولین و دست اندرکاران هنر مغفول مانده است.

 

اسماعیلی همراهی  بر نامه های اجرایی وکاری تئاتر دانش آموزی شهرستان با انجمن نمایش را یک فرایند مهم دانست و در ادامه گفت:  هر چند  اکثر دانش اموزان در گروههای تئاتر شهرستان حضور دارند اما بیشترین نمایش ها و اجراها را گروههای دانش آموزی انجام می دهند  که متاسفانه  از  نمایش این گروه ها استقبال چندانی بعمل نمی آید.

 

وی اظهار امید واری کرد تا  با ساماندهی گروههای دانش اموزی در مراکز فرهنگی پرورشی آموزش وپرورش راه  برای تئاتر شهرستان هموارتر شود.