مسوول بهبود تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی جوین گفت: با افزایش 20 درصدی تولید کلزا در این شهرستان میزان برداشت آن امسال به 900 تن رسید.

محمدرضا حسن آبادی  در گفت و گو با ایرنا افزود: متوسط عملکرد مزارع کلزا پارسال در هر هکتار دو هزار و ۵۰۰ کیلوگرم بود در حالی که امسال این رقم به سه هزار و ۱۰۰ کیلوگرم رسید.

 

وی افزایش بارندگی و به کار بستن توصیه های کارشناسان کشاورزی در زمان دقیق کاشت و بهبود مزارع را از دلایل افزایش تولید محصول کلزا در شهرستان جوین عنوان کرد.

 

مسوول بهبود تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی جوین گفت: ۱۰۰ درصد کلزای برداشت شده در این شهرستان به مرکز خرید دولتی تحویل شد.

 

وی با اشاره به رتبه نخست جوین در سطح زیر کشت و عملکرد محصول کلزا در استان خراسان رضوی اظهار داشت: امسال این شهرستان رکورد برداشت چهار هزار و ۲۰۰ کیلوگرم کلزا از هر هکتار را از آن خود کرد.

 

حسن آبادی افزود: در کاشت کلزا در جوین بطور کلی از سامانه های آبیاری نوین و دستگاههای کشت مستقیم استفاده شده است.

 

شهرستان جوین با ۳۵ هزار هکتار زمین زیر کشت دارای ۱۲هزار بهره بردار در بخشهای کشاورزی، باغداری، دامپروری و طیور است.

 

جوین از بخشهای پیشین شهرستان سبزوار که در سال ۱۳۸۷ به شهرستان ارتقا یافت هم اکنون دارای دو بخش، چهار دهستان و ۵۱ روستا است.