کارشناس مسائل سیاسی گفت:ملت های آزادیخواه جهان به ایران با نگاه یک الگو مبارزه با شیطان بزرگ نگاه می کردند و بر نشستن این میز مذاکره میتوانست برای این جنبش های اسلامی ایجاد سوال بکند.

امین مرادی در گفتگو با بصیر سبزوار در پاسخ به چرایی دشمنی آمریکا با انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: استکبار جهانی و در راس آن آمریکا از اولین روز انقلاب اسلامی دغدغه گسترش و نفوذ این حرکت مردمی در منطقه و جهان را داشته است.

 

وی با بیان اینکه در عمر سی و شش ساله انقلاب اسلامی، آمریکا با هر توانی که داشته است در جهت توقف فکر حضرت امام(ره) از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است، افزود: به لطف خداوند و پشتوانی ملت، بینی آمریکا به خاک مالیده شده است.

 

وی با اشاره به اینکه به پای میز مذاکره کشاندن ایران آخرین دست و پا زدن این دشمن جنایتکار را می رساند، بیان داشت: با شروع حرکت های اسلامی در منطقه ، این نشست با جمهوری اسلامی ایران یک فرصت خوب و طلایی را برای آمریکا فراهم کرده است.

 

کارشناس مسائل سیاسی در ادامه با تاکید بر اینکه آمریکا در نگاه خودش قصد به چالش کشیدن، فرسایشی کردن و برهم زدن ساختار هسته ای ایران را داشته است، تصریح کرد: دشمن با برنامه ریزی هایی که داشت درصدد این بود که با این اقدام جمهوری اسلامی ایران با انجام هزینه به تحلیل رفته و مردم نیز از دورن خسته گردند.

 

مرادی با تاکید بر اینکه آمریکا خواب به وقوع پیوستن این تفکر را نیز نخواهد دید، خاطر نشان کرد: مردم ایران در همه زمانهایی که به حضور و دلگرمی آنان احتیاج بوده است پا به صحنه گذاشته و حمایت خود را از آرمان های انقلاب اسلامی به رخ جهانیان کشیده اند.

 

وی با بیان اینکه ایران به عنوان ایجاد و تقویت کننده حرکت های اسلامی در منطقه شناخته شده است، عنوان کرد: ملت های آزادیخواه جهان به ایران با نگاه یک الگو مبارزه با شیطان بزرگ نگاه می کردند و بر نشستن این میز مذاکره میتوانست برای این جنبش های اسلامی ایجاد سوال بکند.

 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مقام معظم رهبری برای پاک کردن این ذهنیت برای مردم نیز فرمودند مبارزه با استکبار تعطیل بردار نیست، افزود: آمریکا نیز در طول این مدت تمام برگ های خود را بر علیه ایران استفاده کرده است و مذاکرات را یک فرصت بسیار خوبی برای رسیدن به اهداف شوم خود میداند.

 

انتهای پیام/