رئیس خانه صنعت و معدن سبزوار گفت: جذب سرمایه های سرگردان شهر باید با هدف رونق تولید صورت گیرد.

به گزارش بصیر سبزوار، حسن محرابی در جمع صنعتکاران و تولید کنندگان سبزوار با بیان اینکه تولید رکن اقتصاد کشور است اظهار داشت: با به حرکت درآمدن چرخ تولید در کشور و منطقه شاهد ایجاد اشتغال و درآمد زایی برای کشور خواهیم بود.

 

وی تولید را وسیله رونق تجارت دانست و تصریح کرد: برای داشتن اقتصاد پویا و باید از تمامی ظرفیت تولید در اشکال مختلف صنعتی و نیمه صنعتی استفاده کنیم.

 

محرابی با اشاره به اینکع اقتدار ملی کشور در گروه تولید ملی و داخلی خواهد بود ادامه داد: رونق تولید ملی نیاز مند گام های اساسی خواهد بود که باید دولت در این را ه به مدد تولید گران آمده و با تسهیل این راه شرایط افزایش تولید ملی را فراهم کند.

 

رئیس خانه صنعت و معدن سبزوار با انتقاد از اینکه تا کنون سهم بخش صنعت از هدفمندی یارانه ها به این حوزه نرسیده است بیان داشت: ایجاد رکود تورمی در کشور نتیجه عدم توجه به صنعت و تولید ملی بوده است.

 

محرابی رسیدن به مطلوبیت را هدف تولید دانست و گفت: این مطلوبیت در شرایط مختلف گوناگون بوده و تعاریف مختلفی را برای آن بیان کرده اند.

 

وی با بیان اینکه در حال حاضر تولید کالاهی اساسی که درگیر تحریم هستند می تواند مطلوبیت جامعه را فراهم کند خاطر نشان کرد: مدیریت در تولید مهم ترین اصلی است که با اجرای صحیح می تواند تحریم ها را بی اثر کند.

 

وی با اشاره به استقرا ستاد تسهیل در ۲۰روز گذشته در سبزوار بیان داشت: در آن جلسه که با حضور مدیران ارشد و معاونان وزیر صورت گرفت پرونده ۱۲۰متقاضی برای رفع موانع تولید بررسی شد و مصوباتی را نیز داشت.

 

انتهای پیام/