جهان آزادی قدس را فریاد کرد؛ آتش انزجار علیه صهیونیست‌ها، آمریکا و آل‌سعود؛ اعتراض اروپا به زیاده‌خواهی آمریکا؛ ایرانی را تهدید نکنید؛ مذاکرات در پیچ عهدشکنی و «مسلمان» اولین ستاره اردوی سرخ؛ از جمله عناوین صفحه اول روزنامه‌های امروز کشورند.

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌‌های امروز (شنبه، ۲۰تیر) در قسمت پایین، قابل مشاهده است: